hindi sohar lyrics | sohar geet hindi lyrics | sohar hindi lyrics | sohar hindi mai lyrics | by Sarita lokgeet

इसे भी जरूर पढ़ें:-

बिहके बहुरिया अईली ससुरा त घर आंगन निक लागे हो

ए ललना लोगवा जे देखन आवे बहुरिया बडा सुंदर हो -2

बिहके बहुरिया अईली ससुरा त घर आंगन निक लागे हो

ए ललना लोगवा जे देखन आवे बहुरिया बडा सुंदर हो -2

पाँच बरीसवा भईले बिहावा के एकोना होरिलवा ना हो

ए ललना लोगवा जे मारे ले ताना बहुवा भइली बाझीनी हो -2

तनवा जे सुनी बहुवा रोवे ली सासु समझावेली हो

ए बहुवा धीर धर होइहे होरिलवा महालिया अंजोर होई हो -2

ऐतना बचन बहुवा सुनली सुनते ही खुश भईली ना हो

ए अम्मा कवन जतन हम करी होरिलवा हमरा होई हे ना हो -2

ऐतना बचन सासु सुनेली सुनते ही बोलेली हो

ए बहुवा कईला न गजानन पुजनवा होरिलवा तोहरा होई हे ना हो -2

ऐतना वचन बहुवा सुनेली सुनते ही करेली हो

ए ललना चल दिहली करे पुजनवा त कलीहली पुजनवा ना हो -2

सलभितरे उनका ललनवा भइले महलिया सोहर उठल हो

ए ललना दुखहर्ता दुखवा हर ले महलिया अंजोर कइले हो -2