hindi sohar lyrics| sohar geet hindi lyrics| sohar hindi lyrics| sohar hindi mai lyrics | by Sarita lokgeet

इसे भी पढ़ें:-

sohar geet hindi lyrics

आजू मोरा भइले ललनवा अंगना आजन बाजन बाजे हो

ए ललना शुभ दिन अइले अंगनवा महलिया उठे सोहर हो -2

आजू मोरा भइले ललनवा अंगना आजन बाजन बाजे हो

ए ललना शुभ दिन अइले अंगनवा महलिया उठे सोहर हो -2

सासु मोरी देवता मनावेली गोतीन सोहर गवावेली हो

ए ललना ससुर मोरे बाजा बजावेले भसुर लड्डू बाटेले हो -2

सैया मोरे धनवान लुटावेले देवर बस्तर बाटेले हो

ए ललना नाचत अइली मोरी ननदीया त कजरा लगावेली हो -2

नइहर से बाब अइले भैया अइले अइली मोरी भाभी ना हो

ए ललना बाजे लागल आंनद बधैया महलिया उठे सोहर -2