Sohar geet lyrics | Sohar lyrics | Sohar geet in hindi lyrics | Krishn sohar in hindi lyrics | by Sarita lokgeet

घरवा में बैठी बहुरिया त राजा से बोले ली हो

ए राजा काहे ना ही बगिया लगवनी टिकोरवा तोड़ी खाईती ना हो -2

घरवा में बैठी बहुरिया त राजा से बोलेली हो

ए राजा काहे ना ही बगिया लगवनी टिकोरवा तोड़ी खाईती ना हो -2

आंगने में बइठल पियवा त धनीयी से बोले ले हो

ए धनीया काहे ना ही बबुआ बियइलू त सोहर हम सुनती ना हो -2

फंडवा मे लीहले तील चाउर आदित मनावे ली हो

ए आदित्य हमरा पे होई ना दयाल पुरुष ताना मारेला हो -2

घर राती गइले पहर राती आरू पछीला राती हो

ए ललना जामी गइले बबुआ नंदलाल महलिया उठे सोहर हो -2

घरवा में बैठी बहुरिया त राजा से बोलेली हो

ए राजा काहे ना ही बगिया लगवनी टिकोरवा तोड़ी खाईती ना हो -2