Chhath Geet Pachra lyrics, chhath geet lyrics in hindi, chhath geet lyrics in bhojpuri, chhath geet lyrics, by Sarita lokgeet
अरे गोबरा लिअइनी ए छठी मैया अहिरा के दुआर, अरे अहीरा के पुतवा ए छठी मैया दिहले झहराए ।

अरे हटु हटु हटु रे बझीनीय मोर गइया होईहे बांझ, अरे चुप होख चुप ए तिवइ नैना पोछ हो लोर।अरे चुप होख चुप ए तिवइ नैना पोछ हो लोर।

अरे तोहरा के देबो ए तिलवई गजाधर अइसन हो पुत ।
अरे दाँत हमरो टूटले ए दीनानाथ बार गइले हो पाक,अरे कैसे पोसहीये ए दीनानाथ गजाधर अइसन हो पुत
  
अरे तोहरा के देबो ए तिवइ सुरैया गाय के दूध, अरे ओही से पोसहीये ए तिवइ गजाधर अईसन हो पुत्त।
  
 अरे गउवा टोलवा पूछीहे ए दीनानाथ के कर दी हल हो पुत अरे कहीं देह उनसे ए तिवइ सूरज बाबा
 दिहले हो पुत।