Hasi majak geet lyrics in bhojpuri, hasi majak geet lyrics in hindi, hasi majak geet in hindi lyrics, hasi majak geet in bhojpuri lyrics, hasi majak geet lyrics, by Sarita lokgeet


मौरन लागे अमवा टिकोरा लागे फलजी,  अईसन बर  खोजीह बाबा कुंवर कन्हाई जी।
गोरा बर न खोजीह बाबा ताकि सब ओर जी,अईसन बर  खोजीह बाबा कुंवर कन्हाई जी।

मौरन लागे अमवा टिकोरा लागे फलजी,  अईसन बर  खोजीह बाबा कुंवर कन्हाई जी।

लंबा बर न खोजीह बाबा लागी जैसे सीढी जी,अईसन बर  खोजीह बाबा कुंवर कन्हाई जी।

मौरन लागे अमवा टिकोरा लागे फलजी,  अईसन बर  खोजीह बाबा कुंवर कन्हाई जी।

छोट बर न खोजीह बाबा खेली गीली डंडा जी,अईसन बर  खोजीह बाबा कुंवर कन्हाई जी।

मौरन लागे अमवा टिकोरा लागे फलजी,  अईसन बर  खोजीह बाबा कुंवर कन्हाई जी।

करिया बर न खोजीह बाबा लागे जैसे डर जी,अईसन बर  खोजीह बाबा कुंवर कन्हाई जी।

मौरन लागे अमवा टिकोरा लागे फलजी,  अईसन बर  खोजीह बाबा कुंवर कन्हाई जी।

लंगडा बर न खोजीह बाबा होई जग हँसाई जी,अईसन बर  खोजीह बाबा कुंवर कन्हाई जी।

मौरन लागे अमवा टिकोरा लागे फलजी,  अईसन बर  खोजीह बाबा कुंवर कन्हाई जी।