You are here
Home > Sohar

sohar geet hindi lyrics:- फरी गइले अमवा इमिलिया त फरी गइले जमुनिया न हो

hindi sohar lyrics | sohar geet hindi lyrics | sohar hindi lyrics | sohar hindi mai lyrics | by Sarita lokgeet इसे भी पढ़िए:- Sohar Lyrics:- अमवा के पेडवा लगवनी, लगवनी हम इमली न होSohar Geet Hindi Lyrics: चुप रहा मोरे होरिलवा सबेरे झुनझुना मंगाइबSohar Hindi Mai Lyrics: छोटे से हल्के

sohar geet hindi lyrics:- अमवा के पेडवा लगवनी, लगवनी हम इमली न हो

hindi sohar lyrics | sohar geet hindi lyrics | sohar hindi lyrics | sohar hindi mai lyrics | by Sarita lokgeet इसे भी पढ़ें:- Sohar Geet Hindi Lyrics: चुप रहा मोरे होरिलवा सबेरे झुनझुना मंगाइबSohar Hindi Mai Lyrics: छोटे से हल्के से गोदी में ले लो मेरी मां गजानन छोटे-सSohar Geet Hindi

sohar geet hindi lyrics: चुप रहा मोरे होरिलवा सबेरे झुनझुना मंगाइब

hindi sohar lyrics | sohar geet hindi lyrics | sohar hindi lyrics | sohar hindi mai lyrics | by Sarita lokgeet इसे भी पढ़िए:- Sohar Hindi Mai Lyrics: छोटे से हल्के से गोदी में ले लो मेरी मां गजानन छोटे-सSohar Geet Hindi Lyrics: दर्दे से व्याकुल बहुरिया त घर आंगन एक

sohar hindi mai lyrics: छोटे से हल्के से गोदी में ले लो मेरी मां गजानन छोटे-स

hindi sohar lyrics | sohar geet hindi lyrics | sohar hindi lyrics | sohar hindi mai lyrics | by Sarita lokgeet इसे भी पढ़िए:- Sohar Geet Hindi Lyrics: दर्दे से व्याकुल बहुरिया त घर आंगन एक करे होSohar Geet Hindi Lyrics: बिहके बहुरिया अईली ससुरा त घर आंगन निक लागे होHindi Sohar

sohar geet hindi lyrics: दर्दे से व्याकुल बहुरिया त घर आंगन एक करे हो

hindi sohar lyrics | sohar geet hindi lyrics | sohar hindi lyrics | sohar hindi mai lyrics | by Sarita lokgeet इसे भी पढ़िए:- Sohar Geet Hindi Lyrics: बिहके बहुरिया अईली ससुरा त घर आंगन निक लागे होHindi Sohar Lyrics: दूर देसवा बैठी बहूरिया त फोनवा पे बोलेली होSohar Lyrics: ओबरीया मे

sohar geet hindi lyrics: बिहके बहुरिया अईली ससुरा त घर आंगन निक लागे हो

hindi sohar lyrics | sohar geet hindi lyrics | sohar hindi lyrics | sohar hindi mai lyrics | by Sarita lokgeet इसे भी जरूर पढ़ें:- Hindi Sohar Lyrics: दूर देसवा बैठी बहूरिया त फोनवा पे बोलेली होSohar Geet Hindi Lyrics: ओबरीया मे बैठेली सासु त बहुआ अरज करे होSohar Geet Hindi Lyrics:

Hindi sohar lyrics: दूर देसवा बैठी बहूरिया त फोनवा पे बोलेली हो

sohar geet hindi lyrics | sohar hindi lyrics | sohar hindi mai lyrics | by Sarita lokgeet इसे भी पढ़िए:- Lyrics: ओबरीया मे बैठेली सासु त बहुआ अरज करे होSohar Lyrics: आजू मोरा भइले ललनवा अंगना आजन बाजन बाजे होSohar Lyrics: सासु मोरी निशदिन बोलिया बोलेली, ननदी ताना मारे ली हो दूर

sohar geet hindi lyrics: ओबरीया मे बैठेली सासु त बहुआ अरज करे हो

hindi sohar lyrics | sohar geet hindi lyrics | sohar hindi lyrics | sohar hindi mai lyrics | by Sarita lokgeet इसे भी पढ़िए: Sohar Gee: आजू मोरा भइले ललनवा अंगना आजन बाजन बाजे होSohar Geet Lyrics: सासु मोरी निशदिन बोलिया बोलेली, ननदी ताना मारे ली होSohar Lyrics: मोरा नईहर से

sohar geet hindi lyrics: आजू मोरा भइले ललनवा अंगना आजन बाजन बाजे हो

hindi sohar lyrics| sohar geet hindi lyrics| sohar hindi lyrics| sohar hindi mai lyrics | by Sarita lokgeet इसे भी पढ़ें:- Sohar: सासु मोरी निशदिन बोलिया बोलेली, ननदी ताना मारे ली होSohar Lyrics: मोरा नईहर से आवे हजार लडुआ है सोठेदारSohar Geet: घरवा में बैठी बहुरिया त राजा से बोले

sohar geet hindi lyrics: सासु मोरी निशदिन बोलिया बोलेली, ननदी ताना मारे ली हो

sohar geet hindi lyrics| sohar hindi | sohar hindi mai |hindi sohar| by Sarita lokgeet इसे भी पढ़िए:- Sohar Geet In Hindi Lyrics: मोरा नईहर से आवे हजार लडुआ है सोठेदारSohar Geet In Hindi Lyrics : घरवा में बैठी बहुरिया त राजा से बोले ली होSohar Geet Lyrics: भोरही में उठली

Top